Web dizains.

Coal mājas lapu, internet veikalu un citu digitālo projektu dizaini ir vizuāli pievilcīgi, viegli uztverami un mūsdienīgi. Web dizaina izstrādē ievērojam UI/UX pamatprincipus web resursa skaidrai un ērtai darbībai.

Web dizains un tā izstrāde.

Web dizaina izstrāde ir būtisks solis jūsu mājas lapas, interneta veikala vai cita digitālā projekta uniikālā tela izveidošanai. 

Mūsdienās kvalitatīva web projekta izstrādē īpaša uzmanība tiek pieversta lietotāja pieredzei (UX) un lietotāja saskarsmei (UI).

Web dizaina izstrāde sākas ar klienta uzņēmuma nozares izpēti un analītiku. Pēc iegūtiem datiem tiek veidots web dizains, kas vislabāk atspoguļos uzņēmuma pakalpojumu klāstu, viziju un vērtības. Kad ar klientu ir saskaņots galīgais web dizains var uzsākt mājas lapas, e-veikala vai cita projekta izstrādi

Pārdomāts un mūsdienīgs dizains palielina uzņēmuma un zīmola vērtību digitālajā vidē, paaugstina lapas iesaisti, veicina pārdošanu.

COAL aģenturas dizaineri ir augsti kvalificēti specialisti savā jomā, kas pastāvīgi attīsta un uzlabo savas prasmes lai sniegtu kvalitatīvu servisu mūsu klientiem.

 

UI/UX dizaina izstrāde

Mobilo / responsīvo dizainu

Interneta veikala dizains

Mājas lapas dizaina izstrāde

Pielagots dizains

Bezmaksas konsultācija

Web dizains
sigma-logo
adobe-xd-logo
adobe-photoshop-logo
adobe-animate-logo
adobe-illustrator-logo
Mājas lapas izstrāde

Mājas lapas izstrāde

Interneta veikala izstrāde

Realizētie projekti.

Isku | Mēbeļu salona e-veikala izstrāde

Merks Mājas | Nekustāmā īpašuma attīstītāja mājas lapas izstrāde

Sazināties ar mums

Nosūtiet ē-pastu info@coal.lv vai zvaniet +371 22524321

Atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem un piedāvāsim labākos risinājumus jūsu uzņēmumam.